در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر جهت کارکنان

برگزاری دومین کارگاه آموزشی نحوه ارتباط مفید و گوش دادن موثر ، توسط استاد مشاور آقای محبی به کارکنان مرکز شماره ۲ با حضور ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

نظرات کاربران