در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

لیست اسامی دانشجویانی که واکسن نزده اند.

 باسمه تعالی

با توجه به تاکید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه ای و همچنین مصوبه ستاد کرونا، در خصوص لزوم واکسیناسیون دانشجویی،

دانشجویان که اسامی آنها در فایل ارسالی مندرج میباشد هر چه سریعتر نسبت به انجام واکسن خود( حداقل یک دوز) اقدام نمایند ، در غیر اینصورت از ورود وپذیرش دانشجویان فوق ، ممانعت بعمل خواهد آمد. ضمنا بدیهی است ارائه کارت واکسن جهت استفاده از خدمات آموزشی الزامی می باشد.

نظرات کاربران