در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 27 مهر 1400

پرتال واکسیناسیون دانشجویی

با توجه به دو نامه اخیر پیوستی و تاکید معاونت دانشجویی دانشگاه مرکزی ،

کلیه دانشجویان ملزم به ورود به سامانه https://bustan.tvu.ac.ir بوستان

و مشخص کردن وضعیت واکسن خود با دو گزینه بله و خیر میباشند.

نظرات کاربران