در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
  • تفاهمنامه همکاری با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی پارسیان

    در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ در مرکز شماره ۱ پسران، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه به نمایندگی گروه پژوهش مراکز شماره ۱ و ۲ پسران و موسسه کاریابی و ارائه مشاوره شغلی پارسیان منعقد گردید.

     این تفاهم نامه که در چهار صفحه و ۸ ماده و در راستای تفاهم نامه های سه جانبه فی مابین دانشگاه فنی و حرفه ای، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کانون انجمن های صنفی  کاریابی های کشور جهت معرفی دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه منعقدگردید.

    نظرات کاربران